Expats Careers

Re-integratie 2e spoor

Re-integratie 2e spoor

Ziek worden, daar heb je niet om gevraagd en het gaat jou en jouw werkgever meestal niet in de koude kleren zitten. Re-integratie is het terugkeren op de arbeidsmarkt na (langdurige) ziekte. Specifieke regelgeving, de Wet Verbetering Poortwachter, is van toepassing. Het terugkeren kan bij de eigen werkgever (1e spoor) of bij een andere werkgever (2e spoor). De re-integratie regelgeving van het UWV bepaalt o.a. dat je recht hebt op begeleiding 2e spoor na 12 maanden ziekte, als je mogelijk niet terug kan keren in jouw oude baan. Het 1e spoor blijft naast het 2e spoor doorlopen. Een kans op terugkeer wordt bijna altijd continu onderzocht tot einde wachttijd of herstel.

2e Spoor: recht op loopbaanbegeleiding in moeilijke tijden
Voor het geval dat je uiteindelijk niet terug kunt keren in jouw oude werk, biedt Ros Loopbaan praktische begeleiding bij het zoeken naar nieuwe beroepsmogelijkheden en het voeren van netwerk- en sollicitatiegesprekken. Dat kan uiteindelijk uitmonden in een carrièreswitch of in een nieuwe baan in het verlengde van eerder werk. Er worden vragen behandeld zoals: Wie ben ik? Wat kan ik? Wie zit er op mij te wachten? Wat wil ik nu eigenlijk? Je leert omgaan met de onzekerheid en stress die een re-integratie met zich mee brengt. Een werkervaringsplek, stage of detachering kunnen daarbij helpen. Je krijgt een stevig netwerk aangeboden voor beroepsinformatie, netwerkgesprekken en baankansen. Een coachingstraject voor re-integratie tweede spoor is geschikt voor werknemers met verschillende leeftijden en ervaring.

Stap 1: Toelichting regelgeving Wet Verbetering Poortwachter
Stap 2: Verwerking van eventueel verlies van jouw huidige werk en werkomgeving
Stap 3: Loopbaankeuze: Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik, wat is realistisch?
Stap 4: Het solliciteren. Cv, sollicitatie mail, LinkedIn, netwerk- en sollicitatiegesprekken.
Stap 5: Nazorg. Hulp bij het wennen aan een nieuwe werkomgeving. (optioneel)

Lees ook mijn blogs over re-integratie 2e spoor: ‘Stop met ‘vechten’ zonder te verliezen in het 2e spoor’, ‘7 stappen voor een succesvol 2e spoor re-integratietraject’.

Outplacement Tweede Spoor

Tip!

Tijdens of na een ziekteperiode heerst er vaak onzekerheid over het kunnen functioneren onder werkdruk. Een werkervaringsplaats, vrijwilligerswerk of een stage kunnen dan uitkomst bieden ter overbrugging naar een nieuwe betaalde baan.

Meer weten? Stuur een korte mail naar margot@ros-loopbaan.nl of een Whats-app bericht naar 06-47163942.