7 stappen voor een succesvol 2e spoor re-integratietraject

Succesvol 2e spoor

7 stappen voor een succesvol 2e spoor re-integratietraject

Ben jij succesvol in het 2e spoor? Die vraag wordt mij als loopbaancoach vaak gesteld en terecht. Alleen, dat succes is niet in één zin uit te leggen. Het lijkt erop dat succes zou betekenen dat alle kandidaten in no time een andere baan extern vinden. Dat is helaas niet het geval. Het uitstromen naar betaald werk gebeurt overigens zeker vaker dan je misschien denkt.

Wonderen bestaan niet.

Re-integreren als je vlak voor jouw pensioen zit is lastig. En, als je ernstig ziek bent en blijft, dan kan re-integreren niet of nauwelijks mogelijk zijn. Maar ook dan kan een loopbaanadviseur veel voor je betekenen. Alle kandidaten krijgen de mogelijkheid om hun verhaal kwijt te kunnen, vinden veelal passend vrijwilligerswerk, ervaren meer energie en positiviteit, ondervinden minder stress en kijken met meer plezier terug op hun loopbaan.

Het tweede spoor is geen wegwerkinstrument.

Graag leg ik je uit welke successen er nog meer geboekt kunnen worden. Ik hoop hiermee verwachtingen te managen en de stress voor werkgevers en werknemers te verminderen. En ook hoop ik het beeld bij te stellen dat het tweede spoor een soort wegwerkinstrument is en erg naar zou zijn. Het tweede spoor kan zoveel goeds betekenen. Alle resultaten en ervaringen bij elkaar, maken dat ik dit werk zo graag doe. Als 2e spoor loopbaanadviseur kan je echt het verschil maken en kandidaten helpen een nieuwe baan te vinden!

Concrete resultaten 2e spoor

1) De baas worden over jouw loopbaan: je moet nog niet weg, je mag.
Juist omdat een succesvol spoor 1(intern) altijd voorrang heeft, is buiten de deur kijken spannend en inspirerend. Omdat je niet weet of spoor 1 duurzaam succes oplevert, is er ook het 2e spoor(extern). Na 2 jaar ziekte sta je wél voor een voldongen feit. Wees dat voor. Maar, alleen op basis van intrinsieke motivatie ga je als werknemer je elders oriënteren. Daar gaan we mee aan de slag:
• Wat heb je meegemaakt? Hoe gaat het echt met je? Accepteer je jouw beperkingen? Wat wil je nu?
• Wat doe je om jouw werk te behouden? Wat kan je nog meer doen?
• Hoe denkt jouw huidige werkgever over jou en jouw werktoekomst?
• Wat zou elders werken je opleveren? Ben je echt blij met jouw laatste werk en werkomgeving?
• Wat weerhoud je van extern onderzoek? Waar ben je bang voor?
• Vaak verlamt de angst voor het onbekende en voor de financiën. Daar gaan we mee aan de slag.
• Welke (tussen) baan biedt perspectief om op lange termijn om zo leuk mogelijk jouw centen te blijven verdienen?

2) Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Concrete alternatieven zoeken en vinden.
Voor een onderbouwde loopbaankeuze is het belangrijk om gedegen aan de slag te gaan. Dit is cruciaal om gericht te kunnen zoeken naar duurzaam werk, intern of extern. Zo ga je samen met de loopbaanadviseur op zoek naar concrete alternatieven die jou aanspreken en bij je passen.
Onderzoeken zonder direct weg te hoeven, geeft ruimte. Na je herstel volgt een fris nieuw begin, in- of extern. Als iemand tussen het 1e en 2e ziektejaar herstelt, dan stopt het 2e spoor. Je zou denken dat iedereen terug wil keren. Dat is echter lang niet altijd het geval. Het beoogde doel van het traject is altijd: terugkeer met fris elan of een frisse nieuwe start elders. Belangrijk dat je je dus óók openstelt voor ‘een functie elders’. Dus kijk om je heen, oriënteer je op de mogelijkheden en sta open voor nieuwe loopbaankansen. Er is vaak zoveel meer leuk werk.

3) Helderheid over de Wet Verbetering Poortwachter en WIA aanvraag.
Kennis en uitleg over de Wet Verbetering Poortwachter en de WIA aanvraag zorgen voor vertrouwen en verlagen de stress. Alleen dan ga en durf je stappen zetten. Sancties moeten voorkomen worden. De regels moeten gevolgd worden en tegelijkertijd wordt de ruimte die de wet biedt zo goed mogelijk benut.

4) Geen ruzie meer met de werkgever.
Dat is enorm bevorderend voor terugkeer en uitstraling. De loopbaanadviseur biedt een luisterend oor en is een heldere adviseur. Werkgever en werknemer hebben hier beide belang bij. Immers: ‘it takes two to tango’. Je kan een fijne terugkeer niet afdwingen, tact is het toverwoord. Lees in dit verband ook mijn blog ‘Stop met ‘vechten’ zonder te verliezen in het 2e spoor’.

5) Succesvol solliciteren, handig voor de rest van jouw carrière.
Indien nodig dan ga je samen met jouw loopbaanadviseur werken aan jouw maatwerk cv’s, mails (‘sollicitatiebrief’), LinkedIngebruik, bellen, netwerken en gespreksvaardigheid. Dat moet allemaal op orde zijn, want het zijn de randvoorwaarden om succesvol te kunnen solliciteren.

6) Wennen aan externe contacten en een nieuwe werkomgeving werkt drempelverlagend.
Je gaat vaak tijdens het tweede ziektejaar, op zoek naar een werkervaringsplek die je weer plezier, vertrouwen, structuur en een nieuwe werkervaring oplevert. Ook biedt dit de mogelijkheid om de belastbaarheid te testen en op te voeren.

7) Een nieuwe baan. Voor of na de WIA uitspraak.
Vaak vindt de werknemer een nieuwe baan na een werkervaringsplek of detachering.
Een soort verlengde proeftijd voor beide kanten, die voor beide partijen drempelverlagend werkt.

Het werk van de loopbaanadviseur begint bij luisteren. Vertrouwen op jezelf als het gaat om werken met beperkingen is spannend. En acceptatie van ‘uit het oog uit het hart’ duurt even. Meestal, ik overdrijf niet, is de zieke werknemer bang, boos en voelt hij of zij zich niet gehoord. Logisch. Natuurlijk is een tactvol optreden van de werknemer daar ook debet aan. Dat kan je leren. Ook daar helpt een loopbaanadviseur bij. En soms kan je deze werkgevers op ideeën brengen. Het tweede spoor is niet bedoeld om iemand weg te krijgen. Het helpt werknemers om in een vertrouwde omgeving te denken, praten en onderzoeken. Dat kan leiden tot een mooie nieuwe loopbaanstap, intern of extern.

Veel beterschap en succes!
Ik wens alle zieke werknemers veel beterschap en veel succes met volgende stappen in jullie loopbaan. Ik wens alle werkgevers die hiermee te maken hebben minder stress en rompslomp en meer positieve ervaringen.

Heb je vragen?

Aarzel dan niet, ik hoor heel graag van je! 06 – 47 16 39 42, margot@ros-loopbaan.nl.