Expats Careers

Verzuim & HR-advies

Verzuim

Langdurig verzuim is een hoofdbreker voor de manager, HR en de medewerker. Onzekerheid, regelgeving Wet Verbetering Poortwachter en beperkte belastbaarheid zorgen voor een mix van vragen. Eigenlijk is het minder moeilijk dan het lijkt. Een werknemer krijgt 2 jaar de tijd om beter te worden. Lukt dat niet, dan dient na een jaar ziekte het 2e spoor ingezet te worden, naast het 1e spoor. Dit om kansen extern te verkennen en ook om concreet deze kansen te benutten, onder andere door onze jobhunting. De voorkeur voor blijven zitten waar je zit is evident. De kansen die de buitenwereld biedt, zijn echter eerder binnen handbereik dan je denkt. Ook voor 50+ ers.  Daar begeleiden we in. Intern, het 1e spoor vraagt om inlevingsvermogen, coaching, tact, begeleiding van de manager en van de medewerker en natuurlijk om duidelijkheid richting de medewerker. Het verzorgen van loopbaan oriëntatie trainingen, het opschonen van verzuimdossiers, het inzetten van externe begeleiding en de begeleiding van de manager: Juist dan kan een frisse blik van buiten meters maken. Denk ook dan aan Ros Loopbaan.

Recruitment & functiebeschrijving

Instroom is weer ‘hot’, de arbeidsmarkt vraagt om creativiteit na jaren van crisis. Kleinschalige werving kan goed uitgevoerd worden door Ros Loopbaan.

Met ruim 14 jaar managementervaring in de uitzendwereld en werving & selectie weten we waar we over spreken.  Je kunt denken aan functiebeschrijvingen, werving, screening en het voeren van selectiegesprekken. Bij functiebeschrijvingen gaat bijvoorbeeld veel mis. Welke boodschap breng je over als je spreekt over no-nonsense, out-of-the-box, resultaatgericht, geen 9 tot 5, zelfstandig werken maar ook een teamplayer zijn? Zijn dat echt de dingen waar de functie om draait? Eigenlijk moet je anders beginnen, dat doen wij door te spreken met de mensen op de werkvloer en met de manager. Wat zoek je echt? Wat geeft de doorslag voor goed functioneren? Dat vatten we in de juiste woorden die bij je organisatie passen en daarmee werf je sneller en beter. Dat ligt onze kracht.

Outplacement Tweede Spoor

Tip!

Verzuimbegeleiding begint bij inlevingsvermogen en doorvragen, zeker als klachten ontstaan door een mix van werk en privéproblemen. Waar liggen de echte problemen? Wat is oplosbaar? Wat kan de werknemer zelf doen? Welke concrete afspraken maak je samen? De vraag achter de vraag beantwoorden levert vaak de beste oplossingen om verzuim op te lossen.